SENSUOUS

Reģistrācijas numurs:40203141381

Juridiskā adrese: Pavasara iela 3, Mālpils novads, LV-2152

Banka: AS Swedbank

SWIFT: HABALV22

Konts: LV64HABA0551046152144

Kontakti: Žanete Eglīte, us@sensuous-nature.com